Welkom bij het Noordhollands Promenade Orkest

Het orkest is opgericht op 26 oktober 1974. Momenteel bestaat het orkest uit circa 32 enthousiaste amateur-musici. Enige uitbreiding van de verschillende instrumentgroepen is nog steeds wenselijk. 

Elke dinsdagavond wordt met veel plezier en inzet gerepeteerd in de Muziekschool Bloemendaal onder de bezielende leiding van Peter Stam.

Het orkest speelt alle genres van het gewone klassieke repertoire, soms afgewisseld met een populair stuk. Dit laatste mede in verband met uitvoeringen in bejaardenverzorgingshuizen waar "bekende" muziek erg belangrijk is voor de bewoners. De openbare concerten vinden 1 à 2 maal per jaar plaats, meestal met een solist.

Het orkest wordt gesubsidieerd door de gemeente Haarlem. Wij breiden ons repertoire nog steeds uit en hopen een zo goed mogelijk niveau te handhaven, zodat wij nog vele jaren in een muzikale behoefte kunnen voorzien.